В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-82/ 20.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето има намерение да работи със сайтове в интернет – etsy.com, amazon.com – с цел продажба на дрехи и шалове. Приходите от продажби ща бъдат от физически лица – чуждестранни или български ...