Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
Брой 40
от 02 октомври 2023 год.

Лични данни

Политика за защита на личните данни на "Лега Софт" ЕООД

"Лега Софт" ЕООД
Всички права запазени

Обща информация 
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
В качеството си на администратор на лични данни, Лега Софт ЕООД събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. 
Тази политика е приложима за информация, която събираме чрез нашите сайтове или е получена по телефон, чрез електронна поща, чрез физически и електронни формуляри и форми за попълване и събиране на общодостъпна информация.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование Лега Софт ЕООД
 2. ЕИК: 204117871
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Райко Даскалов 1, вх. Б, ет. 3
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1000, пл. Райко Даскалов 1, вх. Б, ет. 3
 5. E-mail: office@praktika.bg
 6. Телефон.: 02/9803561Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 
1. Лега Софт ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на своите продукти, а именно – електронен достъп до счетоводно правна информация, абонамент за вестници и списания, обучения и др., на следните основания:

 • Изпълнение на задълженията на Лега Софт ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Лега Софт ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на Лега Софт ЕООД;
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 
2. Лега Софт ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и услуги за следните цели:

 • Сключване на договор
 • Записване за участие в обучение
 • Заявка за продукт или услуга
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, правни новини, абонаментни планове, статии, материали, семинари и обучения, търговски съобщения и др.
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез телефон.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Лега Софт ЕООД? 
3. А. Лега Софт ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Приемане на заявка на потребител за абонамент или услуга в уебсайта – целта на тази операция е да разберем за желанието на потенциален клиент че желае да закупи от нас продукт или услуга
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, изтичащи услуги, неплатени фактури и др.
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

Б. Лега Софт ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения, Управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги; Изготвяна на предложение за сключване на договор; Изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас; За да осигурим необходимото ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги; Всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги; За изпълнение на законови задължения; Счетоводни нужди на Лега Софт ЕООД.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Лега Софт ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас –  При заявката за закупуване на услуга може да ни предоставите ЕГН.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура на физическо лице.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Лега Софт ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
 • Други данни, които Лега Софт ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Лега Софт ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора;

В. Лега Софт ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Г. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Срок на съхранение на личните Ви данни 
4. А. Лега Софт ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години след приключване на договорните ни отношения освен ако закон не изисква друг срок. След изтичането на този срок, Лега Софт ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни. 
Б. Лега Софт ЕООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Лега Софт ЕООД или друго. 
В. Лега Софт ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 

Предаване на вашите лични данни за обработване 
5. Лега Софт ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламента.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
6. А. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Лега Софт ЕООД  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. 
Б. Лега Софт ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 
В. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите ни, Вашият достъп до услугите ни ще се прекрати.

Право на достъп 
7. А. Вие имате право да изискате и получите от Лега Софт ЕООД  Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват. 
Б. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 
В. Лега Софт ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
Г. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Лега Софт ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване 
8. В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право, по всяко време, да отправите искане до Лега Софт ЕООД, да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването, на които не отговаря на изискванията на закона. 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 
9. А. Вие имате правото да поискате от Лега Софт ЕООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Лега Софт ЕООД  има задължението да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Лега Софт ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Б. Лега Софт ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Лега Софт ЕООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Лега Софт ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете. 
Г. Лега Софт ЕООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване 
10. Вие имате право да изискате от Лега Софт ЕООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • Обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
 • Повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост 
11. А. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Лега Софт ЕООД.
Б. Вие можете да поискате от Лега Софт ЕООД  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на 
жалба 
12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Лега Софт ЕООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 
13. А. Ако Лега Софт ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 
Б. Лега Софт ЕООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни 
14. За извършване на доставка на закупен продукт или за обслужване на клиенти или завършване на продажба или информиране на потенциални клиенти, Лега Софт ЕООД  предава необходимата информация към съответния куриер или кол център или търговски представител, който обработва Вашите данни като обработващ лични данни.
15. Когато това се изисква по закон ние ще разкрием лични ви данни на правоприлагащите органи.
16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. 
Други разпоредби 
17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
 4. Телефон: 02/9153518
 5. Email: kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.  

Политика за използване на бисквитки

„Бисквитките“ и други проследяващи технологии са необходими за коректната работа на сайтовете на Лега Софт. Посещавайки сайта ни вие се съгласявате с тяхното използване.

Какво са „Бисквитки“?

„Бисквитките“ представляват малко количество данни, които даден интернет сайт изпраща на вашия компютър или мобилно устройство.

Има разлика между „сесийните“ и постоянните „Бисквитки“. „Сесийните“ съществуват само докато затворите своя браузър. Постоянните „Бисквитки“ имат по-дълга активност и не биват автоматично изтрити след като затворите браузъра си.

Как се използват „Бисквитките“?

„Бисквитките“ се използват за различни цели. Те ви позволяват да бъдете разпознати като един и същ потребител на всички страници на интернет сайта, на различни интернет сайтове или когато използвате приложение.

Нашият интернет сайт и приложения използват „Бисквитки“ за различни цели:

Технически „Бисквитки“: ние се опитваме да предоставим на посетителите си модерен, лесен за използване интернет сайт и приложения, които автоматично се адаптират към техните нужди и желания. За да постигнем това, ние използваме технически „Бисквитки“, за да ви покажем нашите електронни системи и интернет сайтове, за да се уверим, че те работят правилно, за да ви впишем и за да управляваме вашите Заявки. Тези технически „Бисквитки“ са абсолютно необходими за правилното функциониране на нашите електронни системи и интернет сайтове.

Функционални „Бисквитки“: ние използваме функционални „Бисквитки“, за да запомним вашите предпочитания и за да ви помогнем да използвате нашите електронни системи и интернет сайтове и приложения ефикасно и ефективно. Например, тези „Бисквитки“ запомнят езика, вашите търсения на наши продукти и услуги, които вече сте разгледали. Ние също така използваме „Бисквитки“, за да запомним информацията за вашата регистрация, за да не се налага да попълвате своята информация всеки път, когато посещавате сайта. Тези функционални „Бисквитки“ не са строго задължителни за функционирането на нашите електронни системи и интернет сайтове, но те добавят функционалност и удобство при работата ви с "Лега Софт" ЕООД.

Аналитични „Бисквитки“: ние използваме тези „Бисквитки“, за да получим информация за това как нашите посетители използват сайта на Лега Софт ЕООД. Това означава, че можем да открием какво работи добре и какво може да бъде подобрено на нашите интернет сайтове и приложения, да разберем ефективността на рекламите и комуникацията и за да се уверим, че продължаваме да бъдем интересни и актуални. Събраните данни могат да включват кои уеб страници сте разгледали, към кои страници сте били препратени и кои са били изходните страници, които сте посетили и затворили, кои типове платформи сте използвали.

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в Лега Софт ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. За това постоянно следим новите технологии и прилагаме тези които са подходящи за нашата хардуерна инфраструктира.
В момента използваме следните технологии:
- криптиране клиент-сървър (HTTPS)
- основни firewall правила
- онлайн мониторинг на услугите - криптиране клиент-сървър (HTTPS)
- основни firewall правила
- онлайн мониторинг на услугитe.

Версия на редакциите:
Последна актуализация на настоящия документ: 16.04.2018 г.

 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-26-В-134#1 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия
№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария
№ 24-39-63 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители
№ М-24-39-56 от 16.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и други учебни материали чрез електронна образователна платформа
№ 96-00-123 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 16, ал. 1 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО)
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда (Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3 от НРВПО)
Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
Осигурителен календар 2023 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Трудов календар за 2023 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011, в сила от 01.01.2022 г.
Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната