Банкови сметки за плащане към НАП от 2 октомври 2023 г.: Данъци (приходи на централния бюджет): BG88 BNBG 9661 8000 1950 01 Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): BG97 BNBG 9661 8000 1120 01 Вноски за здравно осигуряване: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65 BNBG 9661 80 ...