Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 48
от 28 ноември 2022 год.
Данъци
 
Въпрос: Дружеството ни стопанисва хотел и сме закупили две зарядни станции за зареждане на електрически автомобили, които са монтирани на паркинга на хотела. Зареждането ще бъде безплатно за гостите на хотела, а за външни лица услугата ще се предоставя срещу заплащане. Имаме ли право да ползваме данъчен кредит за покупката на зарядните станции и за изразходваната ел. енергия за зареждане на автомобилите? За нас зареждането за гостите на хотела се явява включено в цената на нощувките, поради коет ...
 
 
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС предоставя електронни услуги чрез платформа, собственост на европейска фирма, на клиенти - физически лица, които са български граждани и такива, които се намират в друга държава от ЕС. Плащането на предоставената от българската фирма електронна услуга се осъществява чрез платформата като посредник. Заплатената сума е намалена с комисионната такса, която е дължима от българската фирма за ползване на предоставения достъп до платформата. Може ...
 
 
Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България закупува на територията на Румъния (страна от ЕС) два лаптопа, за които е начислен румънски ДДС и всеки от тях е на стойност около 1000 евро. Без да излизат от Румъния, българското дружество ги предоставя на служители на дружество от Великобритания и дружество от Нидерландия (страна от ЕС) дошли за няколко дни в Румъния по съвместен проект, за което трябва да издаде фактури за продажба на лаптопите на дружеството от Великобритания (кое ...
 
 
Въпрос: В първото тримесечие на 2021 г. предишната счетоводителка е отразила в дневника по продажби по ДДС фактура, платена в брой и същата сума както във фактурата и като продажба от касовия апарат. Тоест има дублиране. И това го установяваме сега, когато подготвяме годишното приключване. Какво е правилно да се направи? Отговор: При посочените обстоятелства е допусната грешка, която се коригира по реда на чл. 126 от ЗДДС. По него се извършват корекции на допуснати грешки в подадени справки-дек ...
 
 
Въпрос: За ваучери от „Грабо“ трябва ли да се издава касов бон, като „Грабо“ ни плаща по банков път и ако трябва, на каква стойност, след като, ако ваучерът е за 50 лв., а ние получаваме 15% от „Грабо“? Отговор: Правилата относно данъчното третиране на доставките, които възникват при използването на ваучери, са определени с разпоредбите на чл. 131а - 131в и § 1, т. 88 - 90 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС. Основните елементи, определящи функционирането на данъка за такива доставки, сле ...
 
 
Въпрос: Фирма А, регистрирана по ДДС, е представител на немски производител на машини за България. Българската фирма закупува машини и ги продава на клиенти от страната. Монтажът и инсталацията на машините се извършва от назначени във фирмата техници, които са обучавани от немския производител. Предстои сключването на договор за покупка на машина, като при монтажа и инсталацията й освен български техници на място при клиента на фирма А ще присъства и техник от немския производител. Цената от нем ...
 
 
Въпрос: Българска фирма купува олио в Украйна и го продава на немска фирма (съответно регистрирана в Германия). Собствеността върху стоката от украинската фирма към българската и съответно от българската към немската фирма се прехвърля в Украйна и се изнася за Германия от името и за сметка на немската фирма. Как се документира тази сделка от българската фирма, с какви документи българската фирма е необходимо да разполага и оборотът участва ли за формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДД ...
 
 
Въпрос: Нашата фирма е наела консултант от ЕС. Имам фактура за неговите нощувки в България, как е редно да бъдат третирани и признават ли се за данъчни цели? Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването, фирмата ви е наела по договор за извънтрудови правоотношения физическо лице, установно в държава - членка на ЕС, за извършване на консултански услуги на територията на страната. При изпълнение на задълженията си, свързани с тази услуга, физическото лице е направило у нас разходи ...
 
 
Въпрос: Дружество се занимава с производство и продажба на генератори за подобряване на изгарянето на двигателя. Същото възнамерява да започне да продава своите стоки чрез електронен магазин. - Има ли хипотези, в които регистрацията на електронния магазин в НАП да не е задължително? - При кои от изброените начини на разплащане от страна на клиента следва да издаваме касова бележка (фискален бон) - myPOS, PayPal, Stripe, ePay, Paysera, Revolut, дебитни и кредитни и услугата на Еконт – „Наложен пл ...
 
 
Въпрос: Дружество се занимава с търговия на едро. Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България и няма регистрации по ДДС в други държави. Основният доставчик на дружеството е от Италия, а основният клиент от Словения. Стоките се транспортират от Италия към Хърватия, където е установен крайният клиент (на словенското дружество). Всички участници по веригата предоставят ДДС номер само от страната си по регистрация, съответно Италия – България – Словения – Хърватия. Транспортът е организиран или о ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 96-00-181 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 20-31-44 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)
№ 24-39-139 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 07-00-306 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-979 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на терен/търговска площ и на язовир съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.