Код Наименование 1 РЪКОВОДИТЕЛИ 11 ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ 111 Законодатели и висши представители 1111   Законодатели  1111 9001 Президент на Република България 11 ...