ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г.ДВ. бр. 84 от 29 Септември 2020г.В сила от 01.01.2020 г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г., изм., ДВ, бр. 84 от 29 Септември 2020 г.  Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сил ...