ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г.ДВ. бр. 34 от 9 Април 2020г.Обн., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г.  Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща с ...