ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯДВ. бр. 88 от 20 Октомври 2023г.Обн., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 28 юли 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6 октомври 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ &n ...