Брой 11
от 18 март 2019 год.
Абонамент
   

Абонирайте се за 2019 г. и получете
 50%  отстъпка от семинара

Само до 28 февруари 2019 г. ще може да добавите към избрания абонамент видеозапис на Годишния счетоводен семинар - 2019 с 50% отстъпка

Лектори и теми:

Калина ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант -
Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС

Мина ДИМИТРОВА - д.е.с., регистриран одитор -
Годишно данъчно приключване 2018 г. по реда на ЗКПО


Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - експерт по трудово право -
Обработване на лични данни на персонала


Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване -
Промени в трудовото и осигурителното законодателство през 2019 г.

Интернет достъп

Всяка седмица - нов брой

Мобилна версия

Достъпен навсякъде

Архив

Над 3 600 статии, като с всеки нов брой нарастватМоля, маркирайте желания абонамент.
6 мес. 12 мес. 24 мес.
Само абонамент:
Само абонамент:
Само абонамент:
Промоционален пакет:

Абонамент за "Счетоводна практика"
+
Видеозапис на Годишния счетоводен семинар - 2019 с 50% отстъпка
печатно издание + интернет достъп
стандартна цена:
75,00лв.
105,00лв.
255,00лв.

ДАННИ ЗА АБОНАТА
* Полетата в червено са задължителни

ФАКТУРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Име и фамилия:
Tелефон:
Е-mail:
Професия:
Град:
Пощенски код:
Адрес за доставка:
Фирма за доставка:
Коментари и въпроси:
Защитен код:

 
Фирма:*
Град:*
Адрес:*
МОЛ:*
ЕИК:*
ДДС №:
Начин на плащане:*


 
X
 
 
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 20-00-193 от 06.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 96-00-309 от 14.01.2019 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-177 от 10.01.2019 г. Относно: Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 3-140 от 21.01.2019 г. Относно: данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки
№ 96-00-296 от 17.12.2018 г. Относно: Доставки с право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-26-П-73 от 27.08.2018 г. Относно: данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на клон на чуждестранно лице в България
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2018 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г., с приложения
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.