ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 г.ДВ. бр. 99 от 12 Декември 2017г.В сила от 01.01.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г.  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 067 344,2 хил. лв., както следва:  ...