ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 г.ДВ. бр. 107 от 18 Декември 2020г.В сила от 01.01.2021 г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 107 от 18 Декември 2020 г.  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 14 841 25 ...