Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 48
от 28 ноември 2022 год.
Трудово право
 
Въпрос: Наша служителка в майчинство (гледане на дете) изявява желанието си да се върне на работа преди изтичане на майчинството й, от 15.09.2021 г., детето e на една година и шест месеца. Тя работи като търговски представител за регион София и Югозападна България (така е записано в последния анекс към трудовия й договор, с който е променена позицията и регионът, за който отговаря). Служителката няма желание да пътува в командировки, за да може да се грижи за детето си, и желае да работи само в ...
 
 
Въпрос: Служител се пенсионира в края на месеца. Работил е до 23.02.2022 г. От 24.02. до 09.03. е в болнични, от 10.03. до 28.03. – в платен отпуск и от 29.03. до момента е в продължителен болничен. На каква база ще му се изчисли обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ? Трябва ли да има отработени дни (платен отпуск) и колко, за да му се вземе новата работа заплата от 01.09.? Отговор: Съгласно чл. 228, ал. 1 КТ: „Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел [в т.ч ...
 
 
Въпрос: В заповедта за прекратяване на трудов договор е предвидено да се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер 6 брутни заплати. Но повече от 4 месеца работодателят задържа изплащането на обезщетението. Има ли краен срок за изплащане на това обезщетение? След като се изплаща с такова закъснение, каква е базата за изчисляването му? Отговор: В съответствие с чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пе ...
 
 
Въпрос: Служителка работи по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ, като в това време по основния трудов договор с другия работодател е в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете. Трябва ли по допълнителния договор да се начислява допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Отговор: Няма пречка през време на отпуска по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете до 8 години майката да работи по трудов договор за допълнителен труд по чл. 11 ...
 
 
Въпрос: Във връзка със сключване на трудов договор, приложено изпращам примерен трудов договор, който е подписан собственоръчно от служителя, а работодателя е положил подпис чрез КЕП. Трудовият договор, така подписан, легитимен ли е съгласно българското законодателство? Отговор: Практиката често се сблъсква с аналогични на поставения въпрос, като се приема, че в описаната ситуация е налице хибридна или смесена система на подписване – работодателят подписва документи, отправени към служителите с ...
 
 
Въпрос: Съдът отменя уволнението на служител като незаконно, възстановява го на предишната работа и му присъжда обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ. Трябва ли към това обезщетение да се включат договорените по КТД суми за почивно дело и коледна заплата, като бъдат изчислени пропорционално на времето, което се зачита за трудов стаж? Отговор: Елементите на брутното трудово възнаграждение за изчисляване на обезщетението при отмяна на незаконно уволнение, както и на другите обезщетения по смисъла н ...
 
 
Въпрос: Случайно открихме, че работник, с когото имаме трудов договор за пълно работно време, е сключил и с друг работодател трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ също на пълен работен ден 8 часа. Как да постъпим? Отговор: С оглед запазване на здравето и работоспособността на работника или служителя в чл. 152 от КТ е установен минимален задължителен размер на междудневната почивка от 12 часа. Поради това е недопустимо едновременно да се работи по два трудови договора за пълно работно врем ...
 
 
Въпрос: Избран е нов управител на търговско дружество, но само след 6 месеца отново върнаха стария управител. Има ли старият управител право да уволнява служители по чл. 328, ал. 2 от КТ, при положение че не са изминали девет месеца от назначаването им? Отговор: Разпоредбата на чл. 328, ал. 2 от КТ дава право на управителя на търговско дружество да прекрати с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 от КТ трудовите договори на членовете на ръководството на предприятието. Уволнението може да б ...
 
 
Въпрос: Постъпих на работа в търговска фирма с шестмесечен срок за изпитване, който изтича в края на септември тази година. В момента съм в отпуск по болест и вероятно ще се върна на работа след приключване на този отпуск някъде към края на месец ноември тази година. Срокът на изпитването ще се смята ли за изтекъл дотогава и аз ще се считам ли приета на работа, или този срок ще бъде продължен с дните на отпуска по болест, както твърдят някои колеги от администрацията. Разбрах също, че ръководств ...
 
 
Въпрос: Може ли трудоустроено лице да бъде командировано за повече от 30 дни за една календарна година? Отговор: По отношение на командироването в Кодекса на труда не е предвидена някаква специална закрила на трудоустроените лица, тоест спрямо тях се прилага общият режим. Трябва да се имат предвид следните особености: • при командироване до 30 дни непрекъснато не се иска съгласие на командирования. Ако командировката е над 30 календарни дни непрекъснато, изисква се предварителното писмено съгла ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 96-00-181 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 20-31-44 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)
№ 24-39-139 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 07-00-306 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-979 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на терен/търговска площ и на язовир съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.