ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 г.ДВ. бр. 102 от 11 Декември 2018г.В сила от 01.01.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г.  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:  ...