Месец Седмица Работни дни Работни часове при % в месеца тримес. годината        30 часа 35 часа 40 часа   Януари 1 0 0 0 0 0,00   2 4 24 28 32 19,05   3 5 30 35 40 23,81   4 5 30 35 40 23,81   5 5 30 35 40 23,81   6 2 12 14 16 10,00 Общо за месеца 21 126 ...