В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-43/26.02.2024 г., относно прилагането на ЗКПО във връзка с предоставяне на ваучери за храна. Дружеството предоставя ваучери за храна от месец януари 2022 г. и във връзка с политиката за предоставянето им са поставени следните въпроси: 1. Допустимо ...