В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, подадено по електронен път и заведено по регистъра на дирекцията под вх.№ ….2022 г, в което е изложена следната фактическа обстановка: Ваш клиент е психолог на свободна практика. Ще извършва консултация на физическо лице от Германия. Въпросът, който задавате ...