В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-181/01.08.2022 г. Описвате следната фактическа обстановка: Вие сте съдружник и управител на ООД, като същевременно живеете и се осигурявате в собствена фирма във Великобритания. Поставяте следния въпрос: Необходимо ли е при започване на дейност н ...