В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. към Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) постъпи Ваше запитване с вх. № 20-31-44/01.08.2022 г. Собственик сте от 20 години на поземлен имот в гр. …... През 2019 г. сте сключили предварителен договор за застрояване и на база на него на 21.10.2019 г. е издаден нотариа ...