Според изложеното в запитването, Община М. при управлението на недвижими имоти, частна и публична общинска собственост, предоставя под наем следните обекти: - терени в регулация за поставяне на павилиони и - язовири, които представляват територия, заета от води и водни обекти. Допълнително бе уточнено, че терените в регулация се отдават с договор з ...