В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……… е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция ОДОП …, в което във връзка с извършвана ревизия от страна на ТД на НАП … на „А“, е изложена следната фактическа обстановка: „А“ е дружество, регистрирано съгласно законодателството на Великобритания, с основна дейност дизайн ...