Ваш бъдещ клиент гръцка фирма, която няма регистрация по ДДС в Гърция, е с основна дейност дистанционна продажба на стоки чрез интернет магазин. Възнамерява да продава на български физически лица чрез интернет магазин. Стоките ще се купуват от български фирми. Ще се съхраняват в склад, който се намира в България. Транспортирането на стоките до край ...