Два обекта, съответно две дружества делят обща сметка за ток. Замерването на консумацията се извършва с контролен електромер. Фактурата за електроенергия от енергийното дружество се издава само на едната фирма. И двете дружества нямат банкови сметки и не са регистрирани по ЗДДС. Въпросите Ви са следните: 1. Има ли пречка едното дружество да издаде ...