В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-63 от 17.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя ваучери за храна. Ръководството на дружеството желае да въведе промяна в начина на предоставяне на социалната придобивка и тя да се определя на база реално отработен де ...