В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-381#1 от 04.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Ф“ АД е дружество, извършващо търговия с оборудване за басейни, сауни и спа центрове с клиенти от ЕС и трети страни. АД е регистрирано по ЗДДС лице в България и няма регистрация за ц ...