Според изложеното в запитването, „Ф“ ЕООД извършва продажби на промишлени стоки, основно чанти и бижутерия, чрез онлайн магазин на физически лица. Всички реализирани продажби до м.12.2021 г. са плащани чрез пощенски паричен превод(ППП). Независимо от това, фирмата е регистрирала онлайн магазина в системата на НАП. Посочено е, че от м.01.2022 г. дру ...