Според изложеното в запитването „А“ ООД, работи с голям брой транспортни компании, само български, като им предоставя услуги по възстановяване на ДДС от ЕС и разплащане на пътни такси в ЕС. За затваряне на пакета от услуги компанията планира стартиране на услуга за предоставяне на горивни карти за зареждане в България, като във връзка с това e в п ...