В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-31-77 от 13.12.2021 г., относно възстановяване на данък върху добавената стойност, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис …... В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е производител и търговец на органична козметика. Продуктите се произвеждат в ...