Според изложеното в запитването, в хода на дейността си, състояща се в обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили, дружество обслужва предимно клиенти от Турция и при окончателното извършване на услугата се извършват разплащания в брой, като при необходимост се издава и фактура/инвойс. Не винаги клиентите разполагат с левове и банкови карти, за ...