Според изложеното в запитването, клиент на счетоводна кантора „Н“ ЕООД е „Т“ ЕООД, ЕИК………. Една от дейностите на дружеството е изработка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Същото е с обща регистрация по ЗДДС. В края на 2021 г. е сключило договор с данъчно незадължено юридическо лице от Германия за изработка, доставка и монтаж на врати и прозорци ...