В Дирекция ОДОП ……. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-222#2 от 20.09.2021 г., относно прилагане на ЗДДС във връзка с брак на стоки с изтекъл срок на годност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано на основание чл. 12 ал. 2, ал. 9 и ал. 10 от Закона за храните, като търговец на храни от група Ф - хр ...