В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-185 от 16.07.2021 г. В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице е зъболекарска клиника с едно самоосигуряващо се лице, което е собственик на дружеството. Зададени са следните въпроси: 1. Има ли право дружеството да назначава персонал – други лекари стоматолози след като е индивидуал ...