В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Националния осигурителен институт, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №ЕП-97-03-62 от 29.03.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте с редица заболявания, поради което нямате възможност да упражнявате трудова дейност. От една година сте с пенсия за ин ...