Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД извършва транспортна дейност в държави членки от ЕС като закупува гориво от фирма Шел. Дружеството разполага с фактури, издадени за периода от месец януари 2020 г. до настоящия момент. В същите е начислен и заплатен ДДС по данъчната ставка на държавата членка, в която е закупено горивото. Във връзка с горно ...