В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … постъпи Ваше запитване вх. № 20-05-1/14.05.2021 г. относно облагане на доходи от продажба на недвижим имот. В запитването посочвате, че е придобит имот - апартамент срещу издръжка и гледане. Искате да продадете същия този имот през 2021 г. Поставени са въпроси: Доходът от продажбата на имот ...