Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, собственици на капитала на дружество Х ООД, регистрирано в Република България, са юридическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство, което притежава 90% от капитала, и физическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство, което притежава 10% от капитала. Във ...