Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, Вие сте наета на работа в Холандия, където плащате и данъци. Посочвате, че от шест месеца изпълнявате задълженията си дистанционно от територията на България. Въз основа на така изложената фактическа обстановка желаете да получите отговор на въпроса относно данъчното третиране на ре ...