Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-301/16.12.2020г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разработва, внедрява и поддържа софтуер за управление на бизнеса, като към момента има над тридесет декларирани СУПТО версии, вписани в публичния списък на софтуерите за уп ...