Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-91/20.07.2020 г., е описана следната фактическа обстановка: САУТ……. Б.В. е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Нидерландия. През 2013 г. дружеството регистрира свой клон САУТ……… Б. В. - КЛОН БЪЛГАРИЯ (КЧЛ). Клонът е регистриран ...