Според изложеното в запитването, дружество осъществява дейност в питейно заведение, категоризирано като кафене. Във връзка с това са поставени следните въпроси: 1. Попада ли обект, категоризиран като кафене, в обхвата на обектите, които имат право да прилагат намалената ставка в размер на 9% при продажбата на храни? 2. Считат ли се за храни, за про ...