В Централно управление на НАП, с вх. № ……….. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД (дружеството) е търговско дружество, което произвежда лекарствени продукти и медицински изделия, чието приложение е свързано с диагностика, профилактика и лечение на инфекциозни заболявания. В запитването е п ...