Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, на 10.01.2020 г. е издало фактури за извършени вътреобщностни доставки /ВОД/ на стоки към клиенти от Нидерландия с VAT номера NL………В01 и NL………В02. На 27.02.2020 г. клиентите са уведомили дружеството, че считано от 01.01.2020 г. VAT номерата им са променени и са съответно NL………В83 и NL………В29. Към запитване ...