Съгласно изложеното в запитването лице е регистриран земеделски стопанин като физическо лице и произвежда непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. До 2019 г. включително се е облагал с данък върху общата годишна данъчна основа по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Посочва, че е подал декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, с ко ...