Съгласно изложеното в запитването при изплащане на суми по договори за наем за период от 1 година получените месечно суми като сбор превишават ограничението от 10 000 лв. Същото се отнася и за изплатените дивиденти в рамките на календарната година. Във връзка с горното е поставeн въпросът счита ли се за превишение изплащането на посочените суми в р ...