Във връзка с постъпило запитване с вх. №……..при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“……, е изложена следната фактическа обстановка: Лице разполага с два търговски обекта в населено място, в което няма обхват на нито един мобилен оператор. В тази връзка е поставен следният въпрос: Възможно ли е да се регистрират две фискални устройст ...