В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……… с вх. № ……/21.11.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че предвид дейността на „Д“ ЕООД, която е маркетинг и ИТ услуги, предстои да бъде организиран работен семинар в гр. Прага, с цел представяне, дискус ...