В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-246/03.10.19 г., в което е описана следната фактическа обстановка: Дейността на представляваното от вас дружество е рекламни услуги по Интернет с компании от ЕС и трети страни. Дружеството ползва услуги (поддръжка на сайт, домейн, реклами) от ...