В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П……. постъпи Ваше писмо с вх. № …………./31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че Ваша служителка ползва неплатен отпуск по собствено желание в периода 08.09.14 г. – 07.09.17 г. Освободена е по взаимно съгласие на 08.09.17 г. При Вас не е внасяла ...