(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2020 г. - 610,00 лв.) Пореден номер Икономически дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД) Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен ...