В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………./05.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Член на Осигурителна каса – Адвокатска колегия Х се отписва като адвокат – самоосигуряващо се лице и се регистрира като нотариус ...