В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 20-19-29/18.06.2019 г., в което посочвате, че дружеството, което представлявате не осъществява дейност от 2006 г. и нямате намерение да възобновите дейността му, във връзка с което задавате следните въпроси: 1. Какъв е срокът за съхранение на счетов ...