В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 16.05.2019 г. Дружество е сключило договор със застрахователно дружество за групова медицинска застраховка „Закрила“. Поставени са следните въпроси: 1. Дружеството има ли право на разход за тази застраховка или се третира като социален разход? 2. Следва ли да се счита ...